About Phoenix Trading AS

Phoenix Trading ble startet i 1958 under navnet Laboglass. Selskapet var et spesialfirma innenfor glassblåsing, med flesteparten av kundene innenfor hermetikkindustrien i Stavanger. Utover 70-tallet, med bakgrunn i fremveksten av olje- og gassindustrien på vestlandet, ble selskapet reorganisert i 1976 for bedre å kunne betjene dette markedet. I den forbindelse begynte man å tilby, i tillegg til generelt laboratorieutstyr, instrumenter og apparater for blant annet mud- og cementtesting.

Laboglass ble i 2001 reetablert under navnet Phoenix Trading, fortsatt med størstedelen av kundebasen innenfor oljeservice, men også med kunder i utdanningssektoren, næringsmiddel, vann- og avløp, blant annet.

I 2017 bestemte selskapet seg for å utvide produktporteføljen med satsning innenfor også andre områder, og overtok i den forbindelse som norsk distributør for Micromeritics (partikkel- og materialkarakterisering), Modern Water (vannkvalitetsmåling, toksisitet, mm.) og Teledyne Tekmar (TOC).

Vi tilbyr reperasjon, kontroll og kalibrering av de aller fleste instrumentene vi selger, enten på vårt serviceverksted på Forus i Stavanger, eller ved besøk hos kunden.